Λίγα λόγια για την "Tsiminakis Πιστοποιήσεις"
 

Κύριο αντικείμενο εργασιών της "Tsiminakis Πιστοποιήσεις" είναι η διενέργεια Τεχνικών Ελέγχων, Επιθεωρήσεων και η αντιπροσώπευση Φορέων Πιστοποίησης.

Τομείς δραστηριότητας:

 • Διαχειριστικά Συστήματα
 • Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Διαχείριση
 • Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση στον Αγροδιατροφικό Τομέα
 • CE - Πιστοποίηση Προιόντων
 • Πιστοποίηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων
 • Πιστοποίηση για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα
 • Βιομηχανικός Εξοπλισμός
 • Τεχνικοί Έλεγχοι
 

logo_construction_final

 

Από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα συνέχισε να αναπτύσσεται, παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της εποχής.

Ιδρυτής της από το 2008, είναι ο κ. ΤΣΙΜΗΝΑΚΗΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ, Μηχανολός Μηχ/κος, MSc [Βιογραφικό Σημείωμα Τσιμηνάκης Π. Ιωάννης]. Η εταιρία είναι στελεχωμένη με επιθεωρητές μονίμου χαρακτήρα, αλλά και εξωτερικών συνεργατών, με εξιδίκευση σε κάθε τομέα ξεχωριστά.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή ενός προτύπου και κατ’ επέκταση την πιστοποίηση της εταιρείας είναι:

 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης
 • Βελτίωση του τρόπου εκτέλεσης των διεργασιών και της απόδοσης των εργαζομένων
 • Μείωση του κόστους ποιότητας
 • Ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη
 • Κάλυψη των σχετικών απαιτήσεων της νομοθεσίας, όπου αυτό εφαρμόζεται
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς δημοσίου, όπου απαιτείται από τους όρους του διαγωνισμού.
logo_construction_final

 
 
 
"O.M.Systems"
ΤΣΙΜΗΝΑΚΗΣ Πιστοποιήσεις
logo_technique_80
"O.M.Systems"
Tsiminakis Certifications
Λ. Μαβίλη 21 & Έβρου,
50100, Κοζάνη
L. Mavili 21 & Evrou Str.,
P.O. 50100
Kozani, Greece
Τηλ. +30 24610 28488
Tel. +30 24610 28488
Fax. +30 24610 28488
Fax. +30 24610 28488
e-mail : info@tsiminakis.gr
e-mail : info@tsiminakis.gr
url : www.tsiminakis.gr
url : www.tsiminakis.gr