• Μεταλλικά Κτίρια

   Μεταλλικά Κτίρια

   Μεταλλικά Κτίρια. Βιομηχανικά - Κτηνοτροφικά - Αποθήκες - Στέγαστρα - Θερμοκηπιακού Τύπου - Ειδικές Κατασκευές.

  • Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα

   Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα

   Η/Μ Εγκαταστάσεις - Θάλαμοι Συντήρησης - Ψύξης

  • Ενεργειακά & ΑΠΕ

   Ενεργειακά & ΑΠΕ

   Φωτοβολταϊκά - Ανεμογεννήτριες - Μονάδες Βιοαερίου - Μονάδες Βιομάζας - Αντλίες Θερμότητας - Γεωθερμία

  • Κτηνοτροφικές Μονάδες

   Κτηνοτροφικές Μονάδες

   Βουστάσια - Χοιροστάσια - Ποιμνιοστάσια - Πτηνοτροφεία - Φάρμες Γουνοφόρων Ζώων - Κονικλοτροφεία

  • Μεταλλικά Κτίρια

   Μεταλλικά Κτίρια

   Μεταλλικά Κτίρια. Βιομηχανικά - Κτηνοτροφικά - Αποθήκες - Στέγαστρα - Θερμοκηπιακού Τύπου - Ειδικές Κατασκευές.

  • Ενεργειακά & ΑΠΕ

   Ενεργειακά & ΑΠΕ

   Φωτοβολταϊκά - Ανεμογεννήτριες - Μονάδες Βιοαερίου - Μονάδες Βιομάζας - Αντλίες Θερμότητας - Γεωθερμία

  • Ενεργειακά & ΑΠΕ

   Ενεργειακά & ΑΠΕ

   Φωτοβολταϊκά - Ανεμογεννήτριες - Μονάδες Βιοαερίου - Μονάδες Βιομάζας - Αντλίες Θερμότητας - Γεωθερμία

  • Ανέγερση - Συντήρηση

   Ανέγερση - Συντήρηση

   Ανέγερση Μεταλλικών Κατασκευών - Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού - Συντηρήσεις

  • Ενεργειακά & ΑΠΕ

   Ενεργειακά & ΑΠΕ

   Φωτοβολταϊκά - Ανεμογεννήτριες - Μονάδες Βιοαερίου - Μονάδες Βιομάζας - Αντλίες Θερμότητας - Γεωθερμία

  • Μεταλλικά Κτίρια

   Μεταλλικά Κτίρια

   Μεταλλικά Κτίρια. Βιομηχανικά - Κτηνοτροφικά - Αποθήκες - Στέγαστρα - Θερμοκηπιακού Τύπου - Ειδικές Κατασκευές.

  • Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα

   Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα

   Η/Μ Εγκαταστάσεις - Θάλαμοι Συντήρησης - Ψύξης

  • Κτηνοτροφικές Μονάδες

   Κτηνοτροφικές Μονάδες

   Βουστάσια - Χοιροστάσια - Ποιμνιοστάσια - Πτηνοτροφεία - Φάρμες Γουνοφόρων Ζώων - Κονικλοτροφεία

  • Ενεργειακά & ΑΠΕ

   Ενεργειακά & ΑΠΕ

   Φωτοβολταϊκά - Ανεμογεννήτριες - Μονάδες Βιοαερίου - Μονάδες Βιομάζας - Αντλίες Θερμότητας - Γεωθερμία

  Καλως ήλθατε στον ιστοχώρο της "Novitas" ΤΕΧΝΙΚΗ

  Μεταλλικά Κτίρια

  Ενεργειακά & ΑΠΕ

  Η/Μ - Οικοδομικά Έργα

  Βιομηχνικός Εξοπλισμός - Μηχανήματα

  Containers Box Οικίσκοι

  Ανέγερση - Συντήρηση

  Βιομηχανικά

  Φωτοβολταϊκά

  Η/Μ Εγκαταστάσεις

  Εξοπλ. Επεξεργασίας Ξύλου Γραφεία Ανεγέρσεις Μεταλ. Στοιχείων
  Κτηνοτροφικά
  Ανεμογεννήτριες
  Θάλαμοι Συντήρησης - Ψύξης Υδραυλικές Πρέσσες Εργοταξιακά Στεγανοποιήσεις
  Αποθήκες Μονάδες Βιοαρερίου Σκυροδέτηση Κοιτόστρωσης Ρομποτικά Συστήματα Garage Αποκαταστάσεις

  Θερμοκηπιακού Τύπου

  Μονάδες Βιομάζας Τοποθέτηση Οπλισμού Λατομικά Μηχανήματα Αποθήκες Επιδιορθώσεις
  Στέγαστρα Αντλίες Θερμότητας Τοιχοποιϊα - Επενδύσεις Ταινιόδρομοι Μεταφοράς

  Κτηνοτροφικής Χρήσης

  Επιχρήσεις
  Ειδικές Κατασκευές
  Γεωθερμία

  Διαμόρφωση Περιβάλ. Χώρου

  Εξαρτήματα Βιομ. Παραγωγής W.C. Ειδικές Εφαρμογές
  beam-web-logo
  energy-logo-5
  sintirisi-web-logooikod.-web-logo-1 h-m-web-logo-2 container-web-logo anegersi-logo

  Η "Novitas" ΤΕΧΝΙΚΗ είναι μια εξειδικευμένη Ελληνική  Τεχνική Εταιρεία στον τομέα μελέτης και κατασκευής Βιομηχανικού Εξοπλισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην Κοζάνη.

  Από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα συνέχισε να αναπτύσσεται, παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της εποχής.

  Σκοπός της εταιρίας είναι η ανάληψη τεχνικών έργων “με το κλειδί στο χέρι” προσφέροντας σε κάθε πελάτη την καλύτερη εφικτή και οικονομική  λύση.

  Η εταιρία εξιδικεύεται σε παντός είδους μεταλλικές κατασκευές (μεταλλικά κτίρια κ.α.), σε Α.Π.Ε. και στο σχεδιασμό και την κατασκευή βιομηχανικού εξοπλισμού.

  Ο στόχος της "Novitas" ΤΕΧΝΙΚΗ ήταν πάντα να δημιουργήσει μια διευκόλυνση που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των πελατών της από την άποψη της κατασκευής και ασφάλειας, όπως επίσης σε σχέση με τη διαχείριση και την αυτοματοποίηση.

  Για το λόγο αυτό η ερευνά και  η εξέλιξη γίνονται συνώνυμα με το όνομά μας…

  logo_construction_final

   
  © Your Company. All Rights Reserved.

  Free Joomla templates by L.THEME